VUI TRUNG THU TẠI ASTON 2020 Tiếng Anh

Đánh giá:

HAPPY MID-AUTUMN FESTIVAL 2020 Hoạt động trung thu cùng các bạn nhỏ trong ngôi nhà Aston năm nay đã mang đến nhiều niềm vui, bổ ích đặc biệt giúp các em hiểu rõ hơn về tết Trung Thu.

Nhiều câu hỏi Tiếng Anh đa dạng đã được Giáo Viên đặt ra xoay quanh chủ đề Trung Thu (câu truyện về Chị Hằng, Chú Cuội, Ông Trăng cùng các hoạt động diễn ra trong dịp lễ như chơi lồng đèn, múa lân, cắt bánh trung thu, bày măm cỗ,..).

Bên cạnh đó ,Các bạn nhỏ còn được khuấy động hơn nữa khi được hát và nhúng nhảy theo điệu nhạc của những bài hát cùng chủ đề này. Một vài hình ảnh ghi lại hoạt động Trung Thu tại Aston.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 09ce6b02b9ad46f31fbc50-1024x768.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 13c20f2bdd8422da7b9555-1024x768.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 1f17ff8e2d21d27f8b3036-1024x768.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 2b520411d6be29e070af19-1024x768.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 3bab968b4424bb7ae2352-1024x768.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 5c5b149ac635396b602447-1024x768.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 5dcb7fcbad64523a0b757-1024x768.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 7259fbb72618d94680094-1024x768.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 794b8f4e5de1a2bffbf05-1024x768.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 8112851d57b2a8ecf1a36-1024x768.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 84310ecedc61233f7a7059-1024x768.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 94b788d05a7fa521fc6e26-1024x768.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 969b19c4cb6b34356d7a21-1024x768.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 9f9cbcac6e03915dc81213-1024x768.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 947fe5963839c7679e281-1024x641.jpg