Trí Nhân – Talking about his dream job

Đánh giá:

Lắng nghe những chia sẻ của Trí Nhân, học viên lớp IEF3AEP5 tại Aston về người truyền cảm hứng cho ước mơ của em.