Thư viện hình ảnh

Đánh giá:

Năm 2019

Lễ hội Halloween cùng Aston 2019
Lễ hội Halloween cùng Aston 2019
Tân niên Aston Cần Thơ
Tân niên Aston Cần Thơ
Ảnh kết thúc khóa
Cuộc thi hùng biện tiếng anh Tại Cần Thơ
Cuộc thi hùng biện tiếng anh Tại Cần Thơ
Tặng học bổng hè tại THCS Lương Thế Vinh

Năm 2018

Ảnh cuối khóa
Noel tại Aston Cần Thơ
Lễ hội Halloween
Summer Couse
Dã ngoại Quy Nhơn – Phú Yên cùng tập thể giáo viên Aston

Năm 2017

Summer Couse 2017
Lễ hội Halloween
Ảnh cuối khóa
Ảnh cuối khóa