Teaching Staffs

Đánh giá:

I. Education Department

Mr. Lê Quang Điền
More than 10 years of experience
Ms. Trương Thị Hoàng Liên
MA
More than 10 years of experience
Ms. Nguyễn Lê Uyên (M.A)
MA
More than 10 years of experience
Ms. Dương Tú Quỳnh
More than 4 years of experience

II. Vietnamese Teachers

Mr. Trương Văn Duy
MA
More than 15 years of experience
Ms. Đỗ Lê Phương Trang
More than 5 years of experience
Teacher of the year 2016, 2017, 2019
Ms. Liêu Chí Ngọc Châu
More than 4 years of experience
Ms. Võ Thị Kim Thoa
More than 10 years of experience
Teacher of the year 2017, 2019
Ms. Trần Nguyễn Vân Khanh
Ms. Nguyễn Trần Trúc Anh
Ms. Nguyễn Thị La Viên
More than 10 years of experience
Teacher of the year 2019
Ms. Châu Thị Thường
More than 5 years of experience
Teacher of the year 2017
Ms. Nguyễn Thị Ngọc Ngân
Ms. Ngô Huỳnh Duy Lan
More than 4 years of experience
Ms. Nguyễn Thị Ngọc Nga
More than 10 years of experience
Ms. Hồ Ngọc Hân
More than 5 years of experience
Teacher of the year 2017
Ms. Hồ Thị Kim Thoa
More than 5 years of experience
Ms. Trần Thị Bé Ba
MA
More than 5 years of experience

III. Giáo viên nước ngoài

Cathyann W Rosemond
Liam Fleming
Brian Evan Toback
Michael Philip McElligott