PRONUNCIATION- Fix these 3 common pronunciation mistakes in English: “The ED, silent letters: H and P”.

Đánh giá:

Góc Pronunciation sẽ giúp các bạn học viên cải thiện và chỉnh những lỗi phát âm thường gặp phải.

Tuần này các bạn nhỏ sẽ được Giáo viên bản ngữ tại Aston chỉ ra và hướng dẫn cách phát âm đúng cho :”The ED”, các âm câm “H” and “P”.

Một trong những phần quan trọng nhất trong quá trình học tiếng Anh đó chính là ” PHÁT ÂM” , vì thế không thể bỏ qua các buổi học như thế này.

Tham gia các khóa học tại Aston để có thêm nhiều cơ hội mở rộng và nâng cao các kỹ năng học Tiếng Anh.