” Pinnocchio”- FUN WITH STORY TIME

Đánh giá:

Cậu bé Người Gỗ Pinnocchio” mang đến ý nghĩa hay cho các bạn nhỏ là hãy dũng cảm trước mọi thử thách hiểm nguy, quan tâm những người xung quanh mình và đặc biệt không nói dối.

Sau khi nghe Thầy Mike kể thì chắc chắn sẽ không dám nói dối vì mỗi khi nói dối thì mũi sẽ dài ra , các bạn nhỏ nếu không muốn bị như vậy thì phải trung thực nhé.