Kì thi thử sức Cambridge Tháng 03.23

Đánh giá:

🎯Kỳ thi thử sức Cambridge tại Aston đã giúp các con có cơ hội làm quen với hình thức thi và đánh giá sơ bộ được khả năng Anh ngữ ở 4 kỹ năng ( Nghe-Nói-Đọc-Viết) trước khi quyết định đăng kí thi thật.