Leadership

Đánh giá:

I. Board of Directors

Ông Jean Pierre Guill
Tổng Giám Đốc Aston Việt Nam
Ông Trương Văn Duy
Hiệu Trưởng
Ông Nguyễn Trúc Minh
Giám Đốc Điều Hành

II. Education Department


Mr. Le Quang Dien (David)
Academic Manager

Ms. Nguyen Le Uyen
Teaching Quality Manager

Ms. Nguyễn Ngọc Mỹ Linh
Key Teacher

IV. Campuses

ASTON 3 THÁNG 2


Mr. Lê Trí Toàn
Education Admin

Ms. Nguyen Thi Diem
Education Admin

Ms. Tran Thi Ngoc Trinh
Public Schools Coodinator

ASTON AU CO


Ms. Le Thi Thu Ha (Halina)
Location Manager

Ms. Truong Thi Hoang Lien
Education Officer

Ms. Võ Ngọc Minh Hạnh
Education Admin

ASTON CAN THO


Ms. Diep Thanh Lieu

Location Director

Ms. Nguyen Thi Hong Gam

Vietnamese Full-time Teacher
Ms. Vo Xuan Mai
Education Admin

Ms. Le Thi Minh Chau

Education Leader

Ms. Phan Thi Thu Hien

Vietnamese Full-time Teacher
Ms. Lam Thi Ngoc Huong
Education Admin

Ms. Tran Thi Diem Phuong

Education Officer

Ms. Nguyen Dang Thuy Linh

Vietnamese Full-time Teacher
Mr. Liam Fleming
English Native
Full-time Teacher