Về Aston

Đánh giá:

TẦM NHÌN

Một thế hệ thiếu niên Việt Nam được chuẩn bị kỹ càng về kỹ năng Anh ngữ trước khi bước vào con đường học vấn cao hơn.

SỨ MỆNH

Mang đến một mô hình đào tạo tiếng Anh hiệu quả cho trẻ, tập trung vào ba định hướng cốt lõi: Phát triển các kỹ năng Anh ngữ – Phát triển các kỹ năng mềm – Kết nối các kỳ thi chuẩn quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. SỰ XUẤT SẮC

Với Aston, sự xuất sắc mang đến các dịch vụ vượt hơn cả sự mong đợi của khách hàng. Aston đạt được sự xuất sắc thông qua Tiêu chuẩn cao, Học hỏi và Sáng tạo.

  • Aston luôn đặt tiêu chuẩn cao cho các dịch vụ cung cấp
  • Aston luôn đề cao sự học hỏi và cải tiến liên tục.
  • Aston liên tục sáng tạo để mang đến môi trường học tập tốt và hiệu quả nhất.

2. TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

Aston quan niệm rằng những giải pháp tốt nhất luôn đến từ việc kết nối giữa các thành viên trong tập thể sư phạm . Tinh thần đồng đội của Aston được biểu thị qua Sự tôn trọng (Respect) , Sự cởi mở (Openness ) và Sự sẻ chia (Sharing).

3. TRUNG THỰC, CHÍNH TRỰC VÀ CÔNG BẰNG

Aston luôn là một đối tác trung thực và công bằng với khách hàng – là các bậc cha mẹ – vì Aston quan niệm rằng chỉ có sự trung thực, chính trực và công bằng mới là nền tảng vững chắc cho mối gắn kết bền lâu.

+ Học viên theo hoc bài giảng tại phòng Computer lab.

+ Học tiếng Anh tại phòng đóng kịch Broadway Theater.

+ Thực hành tiếng Anh tại phòng đọc và kể truyện (Hemingway Book Club).

+ Học viên trải nghiệm bài học tại phòng Smart Board.