Đội ngũ giảng dạy

Đánh giá:

5/5 - (1 bình chọn)

I. Phòng đào tạo

Thầy Lê Quang Điền (B.A)
Đại Học Sư phạm
Trên 20 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh
Thầy Nguyễn Chí Hiếu

II. Giáo viên Việt Nam

Thầy Trương Văn Duy
Thạc sĩ
Hơn 15 năm kinh nghiệm
Cô Võ Thị Kim Thoa
Hơn 10 năm kinh nghiệm
Giáo viên tiêu biểu 2017, 2019
Cô Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
Cô Trần Nguyễn Vân Khanh

III. Giáo viên nước ngoài

Laurent
Jordan
Inna

Dan
Ayo