Đội ngũ giảng dạy

Đánh giá:

5/5 - (1 bình chọn)

I. Phòng đào tạo

Thầy Lê Quang Điền (B.A)
Đại Học Sư phạm
Trên 20 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh
Cô Trương Thị Hoàng Liên (M.A)
Tốt nghiệp Thạc sỹ phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Đại Học Sư Phạm
Cô Nguyễn Lê Uyên (M.A)
Tốt nghiệp Thạc sỹ phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Đại Học CANBERRA
Cô Dương Tú Quỳnh
Hơn 4 năm kinh nghiệm

II. Giáo viên Việt Nam

Thầy Trương Văn Duy
Thạc sĩ
Hơn 15 năm kinh nghiệm
Cô Đỗ Lê Phương Trang
Hơn 5 năm kinh nghiệm
Giáo viên tiêu biểu 2016, 2017, 2019
Cô Liêu Chí Ngọc Châu
Hơn 4 năm kinh nghiệm
Cô Võ Thị Kim Thoa
Hơn 10 năm kinh nghiệm
Giáo viên tiêu biểu 2017, 2019
Cô Trần Nguyễn Vân Khanh
Cô Nguyễn Trần Trúc Anh
Cô Nguyễn Thị La Viên
Hơn 10 năm kinh nghiệm
Giáo viên tiêu biểu 2019
Cô Châu Thị Thường
Hơn 5 năm kinh nghiệm
Giáo viên tiêu biểu 2017
Cô Nguyễn Thị Ngọc Ngân
Giáo viên tiếng Anh
Cô Ngô Huỳnh Duy Lan
Hơn 4 năm kinh nghiệm
Cô Nguyễn Thị Ngọc Nga
Hơn 10 năm kinh nghiệm
Cô Hồ Ngọc Hân
Hơn 5 năm kinh nghiệm
Giáo viên tiêu biểu 2017
Cô Hồ Thị Kim Thoa
Hơn 5 năm kinh nghiệm
Cô Trần Thị Bé Ba
Thạc sĩ
Hơn 5 năm kinh nghiệm

III. Giáo viên nước ngoài

Cathyann W Rosemond
Liam Fleming
Brian Evan Toback
Michael Phillip McElligott