Ban lãnh đạo

Đánh giá:

5/5 - (1 bình chọn)

I. Board of Directors

Ông Jean Pierre Guill
Tổng Giám Đốc Aston Việt Nam
Ông Trương Văn Duy
Hiệu Trưởng
Ông Nguyễn Trúc Minh
Giám Đốc Điều Hành

II. Education Department


Mr. Le Quang Dien (David)
Academic Manager

Mr. Nguyen Chi Hieu

III. Campuses

ASTON BA THÁNG HAI

Administrative Suport


Mr. Lê Trí Toàn
Education Coodinator

Ms. Nguyen Thi Diem
Education Admin

Ms. Tran Thi Ngoc Trinh
Public Schools Coodinator

ASTON ÂU CƠ


Ms. Le Thi Thu Ha (Halina)
Location Manager


Ms. Võ Ngọc Minh Hạnh
Education Admin

ASTON CAN THO

Ms. Tran Thi Diem Phuong
Location Director
Ms. Nguyen Thi Hong Gam
Vietnamese Full-time Teacher
Ms. Nguyen Dang Thuy Linh
Education Leader
Ms. Phan Thi Thu Hien
Vietnamese Full-time Teacher
Mr. Liam Fleming
English Native
Full-time Teacher

Ms. Vo Xuan Mai
Education Admin
Ms. Lam Thi Ngoc Huong
Education Admin