Teaching Staffs

Đánh giá:

I. Phòng đào tạo

Mr. Lê Quang Điền (B.A)
Đại Học Sư phạm
Trên 20 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh
Ms. Trương Thị Hoàng Liên (M.A)
Tốt nghiệp Thạc sỹ phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Đại Học Sư Phạm
Ms. Nguyễn Lê Uyên (M.A)
Tốt nghiệp Thạc sỹ phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Đại Học CANBERRA
Ms. Nguyễn Ngọc Mỹ Linh
5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh

II. Giáo viên Việt Nam

Ms. Đỗ Lê Phương Trang
8 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh
Giáo viên tiêu biểu năm 2016, 2017, 2019
Ms. Liêu Chí Ngọc Châu
4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh
Ms. Võ Thị Kim Thoa
12 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh
Giáo viên tiêu biểu năm 2017, 2019
Ms. Trần Nguyễn Vân Khanh
Giáo viên tiếng Anh

Ms. Nguyễn Trần Trúc Anh
Giáo viên tiếng Anh
Ms. Nguyễn Thị La Viên
13 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh
Giáo viên tiêu biểu năm 2019
Ms. Phạm Ngọc Định
Giáo viên tiếng Anh
Ms. Châu Thị Thường
5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh
Tốt nghiệp Sư phạm tiếng Anh Trường ĐH Sư phạm TPHCM
Giáo viên tiêu biểu 2017
Ms. Nguyễn Thị Ngọc Ngân
Giáo viên tiếng Anh
Ms. Dương Tú Quỳnh
Giáo viên tiếng Anh

Ms. Ngô Huỳnh Duy Lan
5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Nga
Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh
Tốt nghiệp Sư phạm tiếng Anh Trường ĐH Sư phạm TPHCM

Ms. Hồ Ngọc Hân
5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh
Giáo viên tiêu biểu năm 2017
Ms. Hồ Thị Kim Thoa
8 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh
Ms. Trần Thị Bé Ba (M.A)
5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh
Tốt nghiệp Thạc sĩ phương pháp dạy tiếng Anh

III. Giáo viên nước ngoài

Mr. MICHAEL PHILIP MC ELLIGOTT
Giáo viên bản ngữ – Người Mỹ
Tốt nghiệp đại học, có chứng chỉ giảng dạy TEFL
Mr. BRIAN EVAN TOBACK
Giáo viên bản ngữ – Người Mỹ
Tốt nghiệp đại học, có chứng chỉ giảng dạy TEFL
Mr. Liam Fleming
English Native
Full – time Teacher