Debating Day-” Should cellphones be banned in schools?

Đánh giá:

Góc :” Debating Day” dành cho các bạn Teen Aston đã có buổi sinh hoạt mở rộng kiến thức Tiếng Anh với Chủ đề :”Should cellphones be banned in schools? và nhận về những phần quà hấp dẫn. Cùng chờ và đăng kí tham gia tiếp buổi thứ hai trong tháng 9 này nhé!!!