Debating Day-” Does technology make us more alone?

Đánh giá:

Nhằm tạo sân chơi hè cho các em ở độ tuổi teen có môi trường thực hành và ứng dụng các kiến thức được học trong lớp, luyện tập kỹ năng tranh luận và phản biện, Aston mang đến câu lạc bộ ” Prove Us Wrong – Debating Days”.

Trong Góc tranh luận sáng nay, cùng với giáo viên bản ngữ, các em được học các quy tắc cơ bản khi tranh luận bằng Tiếng Anh, các cấu trúc câu sử dụng khi bày tỏ quan điểm và ý kiến cá nhân.

Ngoài ra, khi tranh luận, tính hiệu quả của bài nói không chỉ phụ thuộc nội dung, mà ở cả ngôn ngữ hình thể, thái độ trong giao tiếp và cách diễn đạt của người nói giúp các em thực hành kỹ năng giao tiếp và nói trước đám đông.