Debating Day-” Can Money Buy Happiness?”

Đánh giá:

“ CAN MONEY BUY HAPPINESS” –một chủ đề rất gần gũi với chúng ta, tạo ra nhiều  cơ hội để các bạn teen mở rộng và vận dụng vốn từ cũng như kiến thức xã hội của mình.  
Mỗi chủ đề mà “GÓC TRANH LUẬN” đưa ra là hữu ích để các bạn học viên khai thác và học hỏi rất nhiều.
Hoạt động hoàn toàn miễn phí với 100% Giáo viên bản ngữ tại Aston.