Chương trình Rung Chuông Vàng tại trường tiểu học Dương Minh Châu tháng 5-2023

Đánh giá:

Buổi Rung Chuông Vàng đầu tiên ngày 17/5/2023.

Thầy cô Aston cùng các em học sinh sôi động trong buổi Rung Chuông Vàng khối lớp 2 và lớp 3 sáng ngày 18/5/2023.