Aston’s Stars

Đánh giá:

Aston tự hào giới thiệu các em học viên đạt thành tích xuất sắc trong các học kỳ vừa qua và đạt thành tích cao trong kỳ thi chứng chỉ Cambridge.