(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

Buổi trao chứng chỉ hoàn thành cấp độ học ở học kì tháng 09/2016

Buổi trao chứng chỉ hoàn thành cấp độ học ở học kì tháng 09/2016 Chương trình học tại Aston đã để lại sự hài lòng cho các bậc phụ huynh thông qua kết quả học tập cũng như sự tiến bộ từng ngày của các em.

Ngoài nâng cao các kỹ năng Anh ngữ, chúng tôi giúp các em vượt qua các kì thi trong trường  và các kì thi quốc tế Cambridge ( Starters, Movers , Flyers, Ket, Pet..).

03

Theo thời gian các em sẽ rèn luyện và chăm chút thêm những kỹ năng thiết yếu mà Aston lồng ghép trong  quá trình học.

05

Dưới đây là một vài hình ảnh trong buổi trao chứng chỉ hoàn thành cấp độ học của khóa học vừa qua.

01