(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

ASTON TEENS' SPELLING BEE CHALLENGE

Xuyên suốt Tháng 01/2019, Aston sẽ tổ chức cuộc thi Spelling Bee 2019. Đây là một sân chơi dành riêng cho học viên thiếu niên (Teens) của Aston nhằm tăng hiệu quả không khí học tập.