(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

BẢNG THÀNH TÍCH STARTERS

Aston chúc mừng các học viên đạt thành tích cao trong kỳ thi STARTERS.

BẢNG THÀNH TÍCH MOVERS

Aston chúc mừng các học viên đạt thành tích cao trong kỳ thi MOVERS.

BẢNG THÀNH TÍCH FLYERS

Aston chúc mừng các học viên đạt thành tích cao trong kỳ thi FLYERS.

BẢNG THÀNH TÍCH KET

Aston chúc mừng các học viên đạt thành tích cao trong kỳ thi KET.

BẢNG THÀNH TÍCH PET

Aston chúc mừng các học viên đạt thành tích cao trong kỳ thi PET.