(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

Aston's Loyal Students

Aston rất tự hào khi được đồng hành trong một chặng đường dài cùng các em chinh phục Tiếng Anh.

Aston's Stars

Aston tự hào giới thiệu các em học viên đạt thành tích xuất sắc trong các học kỳ vừa qua và đạt thành tích cao trong kỳ thi chứng chỉ Cambridge.

BẢNG THÀNH TÍCH STARTERS

Aston chúc mừng các học viên đạt thành tích cao trong kỳ thi STARTERS.

BẢNG THÀNH TÍCH MOVERS

Aston chúc mừng các học viên đạt thành tích cao trong kỳ thi MOVERS.

BẢNG THÀNH TÍCH FLYERS

Aston chúc mừng các học viên đạt thành tích cao trong kỳ thi FLYERS.

BẢNG THÀNH TÍCH KET

Aston chúc mừng các học viên đạt thành tích cao trong kỳ thi KET.

BẢNG THÀNH TÍCH PET

Aston chúc mừng các học viên đạt thành tích cao trong kỳ thi PET.