(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

Phụ huynh Trịnh Hoàng Lan Vy - Học viên lớp EK4B

Đội ngũ giáo viên ở Aston rất có chuyên môn và năng lực. Đặc biệt, Giáo viên bản ngữ dạy rất ân cần và dễ hiểu.

Đội ngũ giáo viên ở Aston rất có chuyên môn và năng lực. Đặc biệt, Giáo viên bản ngữ dạy rất ân cần và dễ hiểu. 


Cảm nhận của phụ huynh khác