(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

Phụ Huynh Nguyễn Lê Vy Vy - Học viên lớp EK2A

Đội ngũ giáo viên ở Aston rất hòa nhã, gần gũi, nhiệt tình trong mọi công tác giảng dạy. Ngoài ra đội ngũ tiếp tân rất dễ thương, nhiệt tình giúp đỡ học sinh

Đội ngũ giáo viên ở Aston rất hòa nhã, gần gũi, nhiệt tình trong mọi công tác giảng dạy. Ngoài ra đội ngũ tiếp tân rất dễ thương, nhiệt tình giúp đỡ học sinh


Cảm nhận của phụ huynh khác