(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

Phụ Huynh Đinh Hoàng Khương và Đinh Hoàng Quân- Học viên lớp ET1A và EK7B

Chương trình giảng dạy ở trung tâm theo phong cách hiện đại, không đặt nặng về từ chương. Học viên cảm thấy thú vị khi học. Cơ sở của trung tâm khá tốt, cũng như đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có tính sư phạm cao

Chương trình giảng dạy ở trung tâm theo phong cách hiện đại, không đặt nặng về từ chương. Học viên cảm thấy thú vị khi học. Cơ sở của trung tâm khá tốt, cũng như đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có tính sư phạm cao


Cảm nhận của phụ huynh khác