(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

Phụ huynh bé:Trần Ngọc Bảo Linh- Lớp EK3BSA10

Tôi nhận thấy chương trình Anh ngữ tại trung tâm đã tạo được một môi trường giao tiếp hiệu quả,thoải mái và thân thiện.

Gíao trình giảng dạy dễ hiểu,các kỹ năng tiếng Anh của bé phát triển tốt. Học phí của nhà trường đưa ra hợp lý, giáo viên rất nhiệt tình và thân thiện.


Cảm nhận của phụ huynh khác