(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

Phụ huynh bé:Thái Ngọc Thiên Ý - Lớp EK7ASP5

Tôi rất hài lòng về mọi mặt khi cho con theo học tại Aston.

Đội ngũ giáo viên dạy tốt, nhân viên các bộ phận nhiệt tình và vui vẻ.


Cảm nhận của phụ huynh khác