(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

Phụ huynh bé : Huỳnh Gia Phúc Khả - Lớp PK2A

Bé năng động hơn khi tham gia hoạt động trong lớp. Bé cũng rất thích đi học.

Và nhớ được nhiều từ vựng hơn cũng như biết áp dụng vào thực tế.


Cảm nhận của phụ huynh khác