(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

Phụ huynh bé:Dương Nguyễn Nam Phương và Dương Nguyễn Quỳnh Hương - Lớp EK6SA7 và PK1BSA10

Lắng nghe những lời chia sẻ của chị Tường Vi, phụ huynh hai bé Nam Phương và Quỳnh Hương đang theo học tại Aston.