(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

Phụ huynh bé:Dương Nguyễn Nam Phương và Dương Nguyễn Quỳnh Hương - Lớp EK6SA7 và PK1BSA10

Lắng nghe những lời chia sẻ của chị Tường Vi, phụ huynh hai bé Nam Phương và Quỳnh Hương đang theo học tại Aston.

Cảm nhận của phụ huynh khác