(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

Phụ huynh bé: Đào Ngọc My-lớp EK5B0P5

Học phí ở trung tâm Aston phù hợp với phần lớn khả năng của phụ huynh. Bé nhà tôi rất thích môi trường học ở Aston, bé có tiến bộ rất nhanh và đạt thành tích cao trong học tập..

Học phí ở trung tâm Aston phù hợp với phần lớn khả năng của phụ huynh. Bé nhà tôi rất thích môi trường học ở Aston, bé có tiến bộ rất nhanh và đạt thành tích cao trong học tập..