(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

Phụ huynh bé : Bùi Phan Nhật Thu - Lớp EK3A

Các kỹ năng của bé có tiến bộ. Các thầy cô rất tận tâm và nhiệt tình.

Cơ sở vật chất của nhà trường đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi cho bé.


Cảm nhận của phụ huynh khác