(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

Chị Trát Thị Thanh Lan - Công tác tại PVOS

Giáo viên ở Aston rất tận tâm và có trình độ năng lực chuyên môn cao. Bé nhà tôi sau khi học tự tin giao tiếp tiếng Anh và học lực tiến bộ.

Giáo viên ở Aston rất tận tâm và có trình độ năng lực chuyên môn cao. Bé nhà tôi sau khi học tự tin giao tiếp tiếng Anh và học lực tiến bộ.