(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

Chị Phạm Thị Ngọc Thủy - Mẹ bé Tạ Bảo Ngọc

Tôi rất thích đội ngũ tư vấn nhiệt tình và trách nhiệm tại Aston. Ngoài ra, giáo viên ở Aston dạy rất tốt, những thắc mắc của phụ huynh và con em đều được đáp ứng và giải quyết thông suốt. Bé nhà tôi khá hơn rất nhiều về phần phát âm cũng như kỹ năng nghe nói

Tôi rất thích đội ngũ tư vấn nhiệt tình và trách nhiệm tại Aston. Ngoài ra, giáo viên ở Aston dạy rất tốt, những thắc mắc của phụ huynh và con em đều được đáp ứng và giải quyết thông suốt. Bé nhà tôi khá hơn rất nhiều về phần phát âm cũng như kỹ năng nghe nói


Cảm nhận của phụ huynh khác