(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng - Công tác tại TNHH Nam Trung

Tôi rất hài lòng về sự kết nối và liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh. Theo dõi việc học của bé rất sát sao. Cháu nhà tôi chủ động học từ vựng tiếng Anh và tự tin hơn trong giao tiếp.

Tôi rất hài lòng về sự kết nối và liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh. Theo dõi việc học của bé rất sát sao. Cháu nhà tôi chủ động học từ vựng tiếng Anh và tự tin hơn trong giao tiếp.