(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn
Ông Jean Pierre Guill

Ông Jean Pierre Guill Tổng Giám Đốc Aston Việt Nam

Ông Trương Văn Duy

Ông Trương Văn Duy Hiệu Trưởng

                                              Ông Nguyễn Trúc Minh

Ông Nguyễn Trúc Minh Giám Đốc Điều Hành

Cô Diệp Thanh Liễu

Cô Diệp Thanh Liễu Giám đốc Aston Cần Thơ

Ông Lê Quang Điền

Ông Lê Quang Điền Trưởng Phòng Đào Tạo

Cô Lê Thị Lan Hương

Cô Lê Thị Lan Hương Quản lý chất lượng đào tạo

Cô Lê Thị Thu Hà

Cô Lê Thị Thu Hà Trưởng Chi nhánh Aston Tân Bình