38 633 654 - 38 633 656 info@aston.edu.vn
Ông Jean Pierre Guill

Ông Jean Pierre Guill Tổng Giám Đốc Aston Việt Nam

Trương Văn Duy

Trương Văn Duy Hiệu trưởng.

Ông Nguyễn Trúc Minh

Ông Nguyễn Trúc Minh Giám Đốc Điều Hành.

Cô Diệp Thanh Liễu

Cô Diệp Thanh Liễu Giám Đốc Aston Cần Thơ.

Ông Lê Quang Điền

Ông Lê Quang Điền Trưởng Phòng Đào Tạo

Cô Lê Thị Lan Hương

Cô Lê Thị Lan Hương Quản lý chất lượng phòng đào tạo

Cô Lê Thị Thu Hà

Cô Lê Thị Thu Hà Trưởng Chi Nhánh Aston Tân Bình