(028) 38 633 654 - (028) 38 633 656 info@aston.edu.vn

A typical day for Minnie

Tuần này, chúng ta sẽ gặp lại bạn Minnie trong Chat Corner for Aston’s Kid. Bạn Minnie có một buổi nói chuyện ngắn với Cô Sandra.

Tuần này, chúng ta sẽ gặp lại bạn Minnie trong Chat Corner for Aston’s Kid. Bạn Minnie có một buổi nói chuyện ngắn với Cô Sandra .Chúng ta cùng xem cách bạn ấy biểu cảm và sử dụng câu từ tiếng Anh như thế nào về vấn đề liên quan đến hoạt động trong một ngày của bạn ấy. Các bạn nhỏ Aston nhớ thực hành tiếng Anh mỗi ngày nhé !